Genealogie rodu Grüner
původ rodu Grüner


V roce 2016 žilo v České republice 118 nositelů příjmení Grüner, bylo to 14275. nejčastější české příjmení. Místa, kde tyto osoby žily (s rozlišením na pověřenou obec), jsou vidět na mapkách na stránkách Naše jména nebo KdeJsme.
Zabývám se genealogií rodu Zelinků a při zpracovávání rodokmenu mrskleských Zelinků jsem narazila i na celkem neočekávanou záměnu Zelinka-Grüner. Je otázkou, jestli k této záměně nedošlo i v jiných rodech Zelinků. Rozhodně by bylo zajímavé zjistit, zda některé rody Zelinků a Grünerů nemají společné předky v dávné minulosti.
Proto bylo příjmení Grüner (včetně jeho variant) nově zařazeno do projektu Genetika a příjmení, který zkoumá možnou příbuznost vědomě nepříbuzných nositelů stejných příjmení pomocí genetické analýzy. Pro každého účastníka jsou zjišťovány hodnoty vybraných markerů v nekódující části DNA (tedy mimo geny), na jejichž základě je pak určena vzájemná příbuznost.
Na základě genetických výsledků však zatím žádná jiná podobná záměna nebyla objevena, tvorba rodokmenů pro příjmení Grüner byla proto prozatím pozastavena.

Pokud jste nositelem příjmení Grüner (nebo některé jeho varianty), ráda Vám poskytnu bližší informace.

Ludmila Zelinková
zel(a)post.cz

Hlavní stránka

Poslední aktualizace: 4.1.2022